top of page

Bestuursrecht

Het bestuursrecht
Onze bijstand

In het bestuursrecht staat de burger tegenover de overheid. De overheid kan namelijk bepaalde besluiten nemen waar de burger door geraakt wordt. Bij het maken van deze besluiten moet de overheid zich echter wel aan bepaalde regels houden. Deze regels zijn neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

Het kan voorkomen dat u zich niet kan verenigen met het besluit dat de overheid genomen heeft. In de meeste gevallen komt u dan terecht in de bezwaarfase. De bezwaarfase houdt in dat u het bestuursorgaan voorlegt om het genomen besluit te herzien, wellicht met aanvullende verklaringen vanuit uw kant. 

Indien de bezwaarfase niet succesvol is, kan de stap gezet worden naar de bestuursrechter. Dit noemen we de beroepsfase. Procederen tegen een besluit van een bestuursorgaan kan daarentegen alleen indien u belanghebbende bent bij het genomen besluit. 

Aangezien de Awb bestaat uit een complex stelsel van veel regels, is het verstandig een besluit aan te vechten met een advocaat aan uw zijde. Maakt u zich geen zorgen, ons kantoor staat u graag bij in elke fase van dit bestuursrechtelijke proces. 

U kunt hierbij denken aan problemen rondom uw inkomen vanwege werkloosheid of pensioen. Onze advocaten kunnen namelijk bijstand bieden bij de aanvraag van de juiste uitkering. Deze uitkering kan te maken hebben met de Werkloosheidswet, Ziektewet of Wet werk inkomen naar arbeidsvermogen. 

Ook indien u met spoed een woning zoekt, kunnen onze advocaten u bijstaan bij het aanvragen van een urgentieverklaring. 

bottom of page