top of page

Civiel recht overig

Het civiele recht
Onze bijstand

Ons kantoor houdt zich regelmatig bezig met civielrechtelijke geschillen. Het civiele recht is namelijk erg omvangrijk.

Wij behandelen voornamelijk het huurrecht, het arbeidsrecht of het overeenkomstenrecht. 

Voordat een geschil uitmondt tot een gerechtelijke procedure, is er een kans dat de partijen onderling toch tot een oplossing komen. Dit noemen we een schikking. Ons kantoor staat klaar om - met de benodigde kennis en ervaring - deze onderhandelingen voor u voort te zetten. 

 

Wij zullen voorts de kleine lettertjes van het contract onder de loep nemen en u accuraat adviseren over uw positie binnen het specifieke geschil, voordat de stap naar de rechter gemaakt wordt. 

Het komt veelvuldig voor dat partijen in goed vertrouwen een overeenkomst aangaan met een andere contractspartij. 

Zolang beide partijen de gemaakte afspraken netjes nakomen,

is er meestal geen aanleiding tot zorg. Toch kan er altijd in elke fase tussen de partijen een geschil ontstaan. Wat nu?

 

U kunt hierbij denken aan een geschil ten aanzien van een koopovereenkomst, strijd omtrent een ontslag op staande voet of conflicten omtrent een huurovereenkomst. 

Als u in aanraking komt met het civiele recht, krijgt u niet alleen te maken met de afspraken in het contract, maar ook met de algemene regels uit het Burgerlijk Wetboek.

Het Burgerlijk Wetboek is complex en bestaat uit veel regels.  Hierdoor is het verstandig om bij een civielrechtelijk geschil een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. 

 

Het civiele proces

Het civiele recht, privaatrecht of burgerlijk recht regelt de rechten en plichten tussen particulieren onderling, tussen particulieren en organisaties of organisaties onderling. 

In het civiele recht kunt u op twee manieren een procedure starten: via een verzoekschriftprocedure of een dagvaardingsprocedure. Afhankelijk van het onderwerp van uw zaak, gaat u naar de civiele rechter of de kantonrechter. Indien uw zaak voor de civiele rechter moet komen, is het inschakelen van een advocaat verplicht.
De rechter kan ervoor kiezen om meteen uitspraak te doen, maar vaak krijgen partijen de uitspraak binnen enkele weken opgestuurd. 

Als één van deze procedures is gestart, wordt er allereerst een bodemprocedure aanhangig gemaakt. Heeft uw zaak de nodige spoed? Dan kan er een kortgedingprocedure gestart worden. 

bottom of page