top of page

Jeugdrecht

Het jeugdrecht
Onze bijstand

In de huidige maatschappij is de positie van een minderjarige vaak erg kwetsbaar.
Het jeugdrecht is daarom speciaal bedoeld om deze jongeren te beschermen. 

Het jeugdrecht is een specialisme dat is ontstaan vanuit twee grotere rechtsgebieden: het personen- en familierecht en het strafrecht. Het samengaan van civiel jeugdrecht en jeugdstrafrecht komt steeds vaker voor in de praktijk. 

Als minderjarigen een strafbaar feit hebben gepleegd, moeten zij voor de kinderrechter verschijnen. Zij krijgen dan een advocaat toegewezen en worden vervolgens tijdens een niet openbare zitting berecht. De minderjarige en de ouders zijn verplicht om op zitting te verschijnen.

 

Een kinderrechter speelt echter niet alleen een rol bij dit soort problemen, maar de kinderrechter kan ook een minderjarige onder toezicht stellen of zelfs uit huis plaatsen.
Dit gebeurt wanneer ouders bijvoorbeeld verwikkeld zijn in een vechtscheiding. Het is d
e Raad voor de Kinderbescherming die dit soort verzoeken indient. 

Ons kantoor voert verweer tegen zulke verzoeken van de Raad voor de Kinderbescherming. Zowel voor de ouders als voor het kind zijn zulke maatregelen erg ingrijpend. Hierdoor is het van belang dat een gespecialiseerde advocaat met u meekijkt. 

bottom of page