top of page

Strafrecht

Bent u verdachte?
Onze bijstand

De politie doet vriendelijk, maar is niet uw vriend. Doe nooit vrijwillig afstand van uw rechten, maar neem zo spoedig mogelijk contact op met ons kantoor. 

Onze advocaten staan zowel (minderjarige) verdachten als slachtoffers bij in strafzaken.
U kunt hierbij denken aan mishandeling, diefstal of witwassen. Iedereen heeft recht op een goede verdediging in een strafzaak. Onze advocaten bieden u bijstand en verdedigen uw belangen bij de politie, het Openbaar Minister en de strafrechter.

Op het moment dat u een dagvaarding ontvangt, wordt aangehouden, wordt opgeroepen voor verhoor of bij andere betrokkenheid van een strafbaar feit, gaan er veel vragen door u heen. U staat er echter niet alleen voor; ons kantoor is al jarenlang gespecialiseerd in het strafrecht. Wij weten exact welke bijstand u nodig heeft en hoe uw belangen het beste bij de politie, het OM en de strafrechter verdedigd kunnen worden. 

Indien u verdachte bent van een strafbaar feit en de politie besluit u in verzekering te stellen, heeft u kosteloos recht op een piketadvocaat. Onze advocaten nemen ook deel aan deze piketregeling. U kunt bij de politie aangeven onze advocaten uw voorkeur hebben, waardoor wij u vanaf het eerste moment kunnen bijstaan.

Het strafrecht en het proces

Het strafrecht valt uiteen in het materiële strafrecht en het formele strafrecht. Het formele strafrecht bepaalt welke regels het OM moet volgen tijdens strafrechtelijk onderzoek, terwijl het materiële strafrecht bepaalt wat wel en niet strafbaar is. Als u verdacht wordt van een strafbaar feit, krijgt u eerst met de politie en het Openbaar Ministerie te maken. Zij doen onderzoek naar het gepleegde feit en u als verdachte. Onthoud dat u als verdachte nooit verplicht bent mee te werken aan uw eigen veroordeling en u altijd een beroep op uw zwijgrecht kan doen. 

Als de officier van justitie van mening is dat u vervolgd moet worden voor het strafbare feit, legt hij de zaak aan de strafrechter voor. Het kan ook zijn dat de officier van justitie de zaak zelf beslist over de uitkomst van de zaak.
Deze kan de zaak niet verder vervolgen (seponeren) of zelf een straf verzinnen. Wanneer de officier van justitie voornemens is om zo een straf aan u op te leggen, vindt er een hoorzitting plaats. Ook voor deze zitting is het erg verstandig een advocaat in te schakelen. 

Als de zaak is voorgelegd aan de strafrechter, bepaalt hij of iemand het strafbare feit heeft gepleegd en of de diegene daarvoor gestraft moet worden. Hierbij geldt dat de verdachte onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is, oftewel totdat een rechter uitspraak heeft gedaan. 

De strafrechter zal u vrijspreken indien hij van oordeel is dat er te weinig bewijs is.  De rechter kan u natuurlijk ook veroordelen tot bijvoorbeeld een boete, taakstraf of gevangenisstraf. 

 

bottom of page