top of page

Rechtsgebieden

Waar kunt u aan denken?

Aangifte, aanhouding, bewaring, bewijsrecht, cautie, DNA-onderzoek, huisbevel, getuigen, inverzekeringstelling, noodweer, sepot of taakstraffen

Op het moment dat u een dagvaarding ontvangt, wordt aangehouden, wordt opgeroepen voor verhoor of bij andere betrokkenheid van een strafbaar feit, gaan er veel vragen door u heen. U staat er echter niet alleen voor; onze advocaten zijn al jarenlang gespecialiseerd in het strafrecht en weten exact welke bijstand u nodig heeft en hoe uw belangen het beste bij de politie, het OM en de strafrechter verdedigd kunnen worden. 

 

Onze advocaten staan zowel (minderjarige) verdachten als slachtoffers bij in strafzaken. U kunt hierbij denken aan mishandeling, diefstal of witwassen. Iedereen heeft recht op een goede verdediging in een strafzaak. 

Waar kunt u aan denken? 

Rechtmatig verblijf, toekenning verblijfsvergunning, inreisverboden of terugkeerbesluiten

Bij reguliere vreemdelingenrecht kunt u denken aan alle mogelijkheden om legaal verblijf in Nederland te verkrijgen. Eén van de instanties waar u mee te maken kunt krijgen is de IND. Het kan gaan om gezinshereniging of het verblijf van een student of werknemer. Ons kantoor kan u hierbij advies geven of de gehele aanvraag voor u doen. Als de aanvraag is afgewezen, dan kunnen we u bijstaan in de bezwaar- en beroepsprocedure.

Waar kunt u aan denken?

Beschikking van bestuursorganen, vergunningen, geldelijke uitkeringen, urgentie, bezwaar- en beroepsprocedure of voorlopige voorzieningen

De overheid moet zich ook aan regels houden. Deze regels zijn neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Als de overheid besluiten neemt waar u door geraakt wordt, bent u belanghebbende. Indien u het niet eens bent met het besluit, kunt u hiertegen optreden. Aangezien de Awb bestaat uit een complex stelsel van regels, is het verstandig om een besluit aan te vechten samen met een advocaat. 

Vanwege werkloosheid of pensioen kunt u aanlopen tegen problemen rondom uw inkomen. Onze advocaten kunnen u helpen bij de
aanvraag van de juiste uitkering die te maken hebben met onder andere: de Werkloosheidswet, Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.


Ook als u woningzoekende bent en u zo snel mogelijk een urgentieverklaring nodig heeft, staat ons kantoor u bij.

Waar kunt u aan denken?
 

Echtscheiding, gezag, omgang,

geregistreerd partnerschap, alimentatie

of huwelijk

Met het personen- en familierecht krijgt iedereen wel eens te maken in zijn leven. Indien u namelijk klaar bent voor de volgende stap en alles wil vastleggen, kan dit middels een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap. 

Mochten uw wegen juist scheiden, zal er veel geregeld moeten worden, zeker als er kinderen in het spel zijn.
De echtscheidingsprocedure wordt in gang gezet door middel van een echtscheidingsverzoek, waarop de bepaling van alimentatie, de verdeling van het gezag en de opstelling van een omgangsreling zullen volgen. 

Onze advocaten bieden passend en persoonlijk maatwerk in een onzekere periode, op zowel emotioneel en zakelijk vlak. U heeft veel aan uw hoofd, daarom hoeft u zich bij ons kantoor geen zorgen te maken over het juridische gedeelte.

Waar kunt u aan denken


Jeugdstrafrecht, civielrechtelijke ondertoezichtstelling of gedwongen uithuisplaatsingen

De positie van een minderjarige in de huidige maatschappij is erg kwetsbaar. Daarom staat in het jeugdrecht de positie van een minderjarige in het middelpunt. 

Het jeugdrecht bestaat uit verschillende facetten van het recht.
Denk hierbij aan het feit dat minderjarigen speciaal via het jeugdrecht berecht worden, of dat in het geval van een scheiding een passende omgangsregeling wordt opgesteld voor een minderjarig kind, wat weer betrekking heeft op het personen- en familierecht. 

Ook voeren onze advocaten verweer tegen verzoeken van de Raad voor de Kinderbescherming aan de kinderrechter om minderjarige kinderen uit huis te laten plaatsen of onder toezicht te stellen.
Zowel voor ouders als voor het kind is dit een erg ingrijpende maatregel, waar een gespecialiseerde advocaat erg goed naar moet kijken. 

Waar kunt u aan denken?

Koopovereenkomst, arbeidsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst, nakoming, onrechtmatige daad, wanprestatie of kortgedingprocedure

In goed vertrouwen bent u een overeenkomst aangegaan met een andere partij. Wat nu als er een geschil ontstaat over een bepaling uit het contract?

Bij het aangaan van een overeenkomst wordt u niet alleen blootgesteld aan de gemaakte afspraken in het contract, maar ook aan de regels uit het Burgerlijk Wetboek.
Ons kantoor zal de kleine lettertjes van het contract onder de loep nemen en u accuraat adviseren over uw positie binnen het specifieke geschil. 

Denk hierbij aan geschillen in een koopovereenkomst of in een arbeidsovereenkomst. Bij beëindiging van het dienstverband komt het ontslagrecht om de hoek kijken. 

 

Indien u bijvoorbeeld op staande voet bent ontslagen, vervalt uw recht op een werkloosheidsuitkering. Dit is een vergaande consequentie, waar ons kantoor bewust van is en daarom klaarstaat om zo snel mogelijk actie te ondernemen.

Waar kunt u aan denken?


Het samenvallen van het bestuursrecht en strafrecht of het personen- en familierecht en jeugdrecht. 

Twijfelt u over onder welk rechtsgebied uw zaak valt? Dan kan het zijn dat uw zaak meerdere rechtsgebieden treft. Natuurlijk wil u niet elke keer een andere advocaat aan uw zijde.
Maakt u zich hierover geen zorgen; ASV Advocatenkantoor biedt vanwege haar expertise ook hier de juiste doelgerichte rechtshulp, zodat u met al uw vragen terecht kan bij dezelfde advocaat. 

 

Ons kantoor staat bijvoorbeeld slachtoffers van huiselijk geweld bij die worden geconfronteerd met de intrekking van een afhankelijke verblijfsvergunning na de beëindiging van samenwonen met hun partner. Hiervoor is uitstekende kennis vereist van onder andere het strafrecht, het personen- en familierecht en het vreemdelingenrecht, maar ook nauwkeurigheid, toewijding en ervaring spelen een grote rol. 

bottom of page