top of page

Vreemdelingenrecht

Regulier vreemdelingenrecht
Onze bijstand

Het vreemdelingenrecht valt onder te verdelen in het asielrecht en het reguliere vreemdelingenrecht. Het asielrecht is van toepassing indien een vreemdeling vanwege veiligheidsredenen niet meer terug kan keren naar zijn land van herkomst. De meeste vreemdelingen zijn echter geen asielzoekers, maar willen legaal verblijf in Nederland vanwege een andere reden. Denk hierbij aan gezinshereniging of mensen die graag in Nederland willen komen werken of studeren. 

Het reguliere vreemdelingenrecht regelt dus de rechten en plichten van personen die geen Nederlandse nationaliteit bezitten. 

Aangezien ons kantoor de focus wil leggen op het reguliere vreemdelingenrecht, behandelen wij geen asielzaken. 

Eén van de instanties waar u mee te maken krijgt bij het reguliere vreemdelingenrecht is de IND. De IND geeft een visum of machtiging tot voorlopig verblijf af. Ons kantoor kan u adviseren omtrent de aanvraag bij de IND of de gehele aanvraag voor u doen. Als de aanvraag is afgewezen, dan staat ons kantoor u graag bij in de bezwaar- en beroepsprocedure. 

 

Vreemdelingen die bovendien zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven kunnen een maatregel van bewaring opgelegd krijgen. Dit is een vergaande consequentie waarbij de vreemdeling in een gesloten instelling wordt gezet met het doel om uitgezet te worden naar het land van herkomst. Tegen een maatregel van bewaring kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank door onze advocaten.

bottom of page